SSB: Kraftig oppjusterte anslag for oljeinvesteringene i 2024

Publisert

Graf som viser investeringer i utvinning og rørtransport, presentert av SSB 16. november 2023.

Investeringer. Utvinning og rørtransport. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. Millioner løpende kroner. Foto: Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, Statistisk sentralbyrå

Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass blir nå anslått til 232 milliarder kroner for 2024. Det er 25,3 milliarder kroner mer enn i forrige rapportering fra SSB.

Oljeselskapenes anslag for 2023 er nå 216 milliarder kroner.

Den sterke veksten har sin bakgrunn i at det i desember 2022 startet opp svært mange nye feltutbygginger. Disse hadde nesten ikke utførte kostnader i fjor, men har betydelige investeringer i år.

Det er oljeselskapet AkerBP som står for de fleste pågående prosjekter og innvesteringer på norsk sokkel de neste to til tre årene. Det er store prosjekter som Yggdrasil og Valhall og utbygginger og oppgraderinger på Skarv, Utsira og Alvheim som preger det høye aktivitetsnivået. Det er spesielt hyggelig å registrere at de fleste kontraktene er satt bort til norske leverandører.

Aker Solutions med sine fabrikasjonsanlegg i Egersund, Verdal, Sandessjøen og på Stord samt hovedkontoret på Fornebu har stor aktivitet med prosjektene til norsk sokkel. I tillegg har Aibel i Haugesund, Worley Rosenberg i Stavanger, Nymo i Grimstad og Leirvik på Stord fått store kontrakter som gir bra aktivitetsnivå de neste tre årene hos de fleste.

– De store leverandørselskapene har under seg hundrevis av underleverandører som leverer produkter, tjenester og utstyr til utbyggingsprosjektene som gir god sysselsetting og verdiskaping over store deler av landet, sier Runar Rugtvedt, bransjesjef i Norsk Industri Offshore.

Under finner du prosjektporteføljen til AkerBP som ble presentert på Norsk Industris bransjemøte i Næringslivets hus 15. november.

> Last ned AkerBPs prosjektportefølje

> Les mer hos SSB