SSB: Høye investeringer i industri og bergverk i 2023 og 2024

Publisert

Graf som viser investeringer i industri og bergverksdrift, presentert av SSB 16. november 2023.

Investeringer. Industri og bergverksdrift. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. Millioner løpende kroner. Foto: Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, Statistisk sentralbyrå

Bedriftene i industri og bergverk gjennomfører rekordhøye investeringer i 2023 og fortsetter på høyt nivå i 2024

Dette viser Investeringsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå for fjerde kvartal. Investeringene i 2023 vil være på om lag 47 milliarder kroner, eksklusiv investeringer i FoU. For 2024 ventes investeringer i underkant av 40 milliarder kroner. Tallene er høyere, da dette er en utvalgsundersøkelse.

Store investeringer innen metallindustri og verdikjeden for batteri bidrar mest til veksten i 2023 og det høye investeringsnivået i 2024. Samtidig er det svært mange industribedrifter som gjør investeringer i nye maskiner og oppgradering av produksjonsutstyr.  I tillegg er det mange investeringer som er i beslutningsprosesser i bedriftene, og dette kan føres til ytterligere industriinvesteringer i årene fremover.  Tilgang på strøm vil være en begrensende faktor.

Høyeste næringsinvesteringer noen gang

Bedriftenes anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning viser en kraftig oppgang for 2023. Investeringsnivået er i overkant av 290 milliarder kroner, 20 milliarder (nominelle) kroner over nivået fra forrige topp i 2014. Selv om det er veksten i oljeinvesteringene som betyr mest for den samlede økningen, er investeringene i industrien på et rekordhøyt nivå.

Samlede investeringer innenfor bergverksdrift i 2023 anslås til 2,7 milliarder kroner. Dette tilsvarer en oppgang på 35 prosent sammenlignet med året før. Foreløpige anslag for 2024 indikerer en kraftig økning sammenlignet med anslag for 2023 gitt i fjor.

For 2024 venter bedriftene samlede næringsinvesteringer på over 300 milliarder kroner, ifølge spørreundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå. Veksten kommer først og fremst fra en kraftig oppjustering av anslaget for investeringer i petroleumsvirksomhet.

Graf som viser investeringsanslag, presentert av SSB 16. november 2023.

Investeringsanslag registrert i 4. kvartal samme år. Millioner løpende kroner. Foto: Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, Statistisk sentralbyrå

 

> Les mer hos SSB