SSB: Nedgang i kraftproduksjon – enda det trengs som aldri før

Publisert

Graf som viser investeringer i kraftforsyning, presentert av SSB 16. november 2023.

Foto: Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, Statistisk sentralbyrå

SSB rapporterer om at virksomhetene anslår investeringer i kraftforsyning for 2023 til om lag 28 milliarder kroner. Forventningen for 2024 er noe lavere enn det som ble indikert forrige kvartal.

Både for 2023 og 2024 er det investeringene innen overføring og distribusjon som har en tydelig vekst, men investeringer i kraftproduksjon viser nedgang for begge årene.

Energikommisjonen, Strømprisutvalget, klimamålene og mange aktører i bransjen peker på mer fornybar kraft som løsningen. Da er det i utakt at investeringer i ny kraftproduksjon går ned.

Selv om det annonseres at man planlegger å gjennomfør store hos Lyse, Å Energi, Statkraft med flere, er det de faktiske tallene som teller. Nå som høyprisbidraget er fjernet, ventes det utålmodig på at beslutninger tas for mer fornybar kraftproduksjon.

> Les mer hos SSB