Vårt innspill til ny tiltakspakke

29. mai kom regjeringen med en ny tiltakspakke. Her er våre innspill til "Prop. 126 L (2019–2020) og Prop. 127 S (2019–2020), økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet".

Norsk Industri viser til en nylig utgitt analyse som viser svak tilstand i mai og prognose om et svakt annet halvår for industrien.

> Last ned innspillet