Stortinget har fattet vedtak på innstillingen om innstramminger i innleieregelverket

Publisert

Stortinget har nå vedtatt fremlegget fra regjeringen om nye regler for innleie fra bemanningsbedrifter som ble lagt fram i juni i år.

Vedtaket innebærer blant annet innstramminger i innleieregelverket ved at adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter» oppheves.

Vedtak endelig vedtatt

Stortinget har vedtatt innstramminger i reglene om innleie fra bemanningsforetak. De nye reglene trer i kraft 1. april 2023. Det er gitt en overgangsperiode på tre måneder for konkrete innleieavtaler som foreligger på ikrafttredelsestidspunktet, og oppdragskontrakter som er inngått før ikrafttredelsen under forutsetning av at innleie kan benyttes i oppdragsgjennomføringen.

Du finner overgangsreglene her

Les mer om overgangsreglene på Arbinn

Vedtaket i korthet
  • Adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter» oppheves
  • Rett til fast ansettelse styrkes, og gjelder nå ved all innleie fra bemanningsforetak og inntrer når arbeidstaker har vært sammenhengende innleid i mer enn tre år.
  • Grensen mellom innleie og entreprise tydeliggjøres.
  • Det fastsettes forskrift om et geografisk avgrenset forbud mot innleie fra bemanningsforetak for byggenæringen.
  • Det presiseres at Arbeidstilsynet kan føre tilsyn med overholdelsen av reglene.
  • En forskriftshjemmel åpner for en avgrenset unntaksadgang innenfor enkelte områder og en godkjenningsordning for bemanningsforetak reguleres i forskrift. Hjemmelsgrunnlag for å fastsette godkjenningsordningen tydeliggjøres.
  • Arbeidstilsynet får myndighet til å føre tilsyn med overholdelsen av reglene, herunder å benytte overtredelsesgebyr som reaksjonsmiddel.

Les grunnen for vedtaket under:

> Skjerpede regler for innleie

Norsk Industri og Fellesforbundet skal lage en felles veileder som beskriver hvilke forhold det er viktig å drøfte ifm. innleie og hvordan man kan få til gode lokale prosesser knyttet til dette. Norsk Industri er også i dialog med NITO om å lage en tilsvarende veileder.

> Les også: Industrien trenger innleie

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår advokatvakt via vårt henvendelsesskjema. eller på telefon 23088888.

Alle saker må inn i vårt henvendelsessystem. For å få tilgang må du først opprette en brukerkonto med din jobbadresse. Deretter vil brukeren aktiveres. For å sende oss en henvendelse, gå til Kontaktskjema > Medlemsbedrift > Juridisk henvendelse. I kontaktskjemaet fyller du ut informasjonen vi trenger for å behandle henvendelsen på en effektiv måte.

Flere saker om innleie: