Om plattformen

Plattformen viser retningen for Norsk Industris arbeidsgiverpolitikk og har et langsiktig perspektiv. Det omhandler først og fremst det overordnede arbeidsgiverpolitiske rammeverket og er et styringsdokument for Norsk Industris arbeidsgiverpolitiske utvalg (APU) og vår administrasjon.

Norge og norsk arbeidsliv påvirkes av verden rundt oss, og teknologiske endringer skjer raskere. Plattformen beskriver utfordringer, omhandler overordnede føringer i arbeidsgiverpolitikken og foreslår konkrete tiltak som kan bidra til at vi kan håndtere fremtidens arbeidsliv på en god måte. Det må vi gjøre med utgangspunkt i de norske fortrinnene – et velfungerende trepartssamarbeid og et arbeidsliv preget av tillit.

Aktuelt om arbeidsliv