Kommunikasjonsprosjekter i Treforedlingsindustrien

Treforedlingsindustriens bransjeforening støtter kommunikasjonsprosjekter i medlemsbedriftene.

Kriterier for tildeling

Slik kan din bedrift få støtte

 • Ordningen er forbeholdt medlemsbedrifter i Treforedlingsindustriens Bransjeforening.
 • Det gis støtte til aktiviteter den enkelte bedrift planlegger og gjennomfører selv eller ved hjelp av ekstern bistand.
 • Eksempler på aktiviteter: oppgradering av nettside, filming og bilder av og med bedriften, ekstern hjelp til kommunikasjonskampanje for å få gjennomslag for en sak lokalt, hjelp til presentasjonsmateriell om bedriften, profileringsmateriell til bruk i kommunikasjon med lokalmiljøet, inkludert skoler/elever/studenter, etc. Deltakelse i avis- eller magasinreklame (artikler) støttes ikke.
 • Maksimal støtte per bedrift er kr. 100 000,-.
 • Det kan søkes støtte på inntil 75 prosent av kostnadene.
 • Støtten kan dekke både eksterne og interne kostnader.
 • Styret i Treforedlingsindustrien setter rammer for tildeling.

Borregaard

Borregaards bioraffineri - norsk versjon

Borregaards bioraffineri - engelsk versjon

MM FollaCell AS

Hunton

Hunton blåseisolasjon

Hunton Komplett

Norske Skog Cebico

Norske Skog Cebico lager biokompositt og har fått støtte til å lage film.

Norske Skog Skogn

Filmer og bilder til sosiale medier
Synlighetstrainee

Norske Skog Skogn har ansatt en synlighetstrainee som jobber med:

 • økt synlighet i lokalsamfunnet.
 • rekrutteringsaktiviteter for å øke rekrutteringsgrunnlaget.
 • HR-arbeid innen opplæring og rekruttering.
 • informasjonsarbeid i sosiale medier, digitale flater, redaksjonelt innhold.
 • økt kunnskap om sirkulærøkonomi og bærekraft hos egne ansatte og i lokalsamfunnet.

Ranheim Paper & Board

Informasjon til lokalmiljøet om grønn industri og deres unike fiberbaserte produkter. Last ned brosjyre

Bærekraftsoversikt

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!