Kommunikasjonsprosjekter i Treforedlingsindustrien

Treforedlingsindustriens bransjeforening støtter kommunikasjonsprosjekter i medlemsbedriftene.

Kriterier for tildeling

  • Ordningen er forbeholdt medlemsbedrifter i Treforedlingsindustriens Bransjeforening
  • Det gis støtte til aktiviteter den enkelte bedrift planlegger og gjennomfører selv eller ved hjelp av ekstern bistand
  • Eksempler på aktiviteter: oppgradering av nettside, filming og bilder av og med bedriften, ekstern hjelp til kommunikasjonskampanje for å få gjennomslag for en sak lokalt, hjelp til presentasjonsmateriell om bedriften, profileringsmateriell til bruk i kommunikasjon med lokalmiljøet, inkludert skoler/elever/studenter, etc. Deltakelse i avis- eller magasinreklame (artikler) støttes ikke.
  • Maksimal støtte per bedrift er kr. 100 000,-
  • Det kan søkes støtte på inntil 75 prosent av kostnadene
  • Støtten kan dekke både eksterne og interne kostnader
  • Styret i Treforedlingsindustrien setter rammer for tildeling
  • Neste utlysning kommer etter påske 2023, og det vil være en til to utlyninger i året fremover.
Eksempler på kommunikasjonsprosjekter i treforedlingsindustrien
  • Ranheim Paper & Board: informasjon til lokalmiljøet om grønn industri og deres unike fiberbaserte produkter Last ned brosjyre
Mer informasjon

Se også saker og filmer relatert til treforedlingsindustrien på www.tenktre.no:

> Borregaard: Smaken av norske grantrær

> Borregaard: Alt som kan lages av olje, kan også lages av tre

> Norske Skog Saugbrugs: Fra rester til ressurs

> Skogen som klimatiltak