Kompetansefond

Stiftelsen Papirindustriens Forskningsinstitutt (Stiftelsen PFI) deler ut støtte til kompetansetiltak innen treforedling, eller belønning gjennom Treforedlingsprisen.

LAST NED: Søknad om/forslag til utdeling av midler fra PFI

 

Formål

Stiftelsen PFI skal dele ut støtte i samsvar med Stiftelsens formål om å yte økonomisk støtte til teknisk-viteskapelig forskning basert på trefiber som råstoff eller på andre måter støtte opp om slik forskning, samt yte bidrag til relevante virksomheter som arbeider med rekruttering og utdannelse.

Målgrupper

Formålet kan realiseres ved utdelinger til personer/virksomheter hvis innsats innen teknologi, undervisning, forskning, produktutvikling, miljøvern, økonomi, markedsføring, HMS, arbeidslivsspørsmål, personal- og kompetanseheving eller lignende, har hatt eller vil få betydning for en videre utvikling av norsk treforedlingsindustri.

Utdeling
Utdeling av generell støtte kan foretas:
  • som løpende bidrag til undervisnings- og forskningsinstitusjoner, herunder i form av helt eller delvis vederlagsfri bruk av stiftelsens eiendom
  • til iverksettelse av eller bidrag til tiltak for rekruttering til treforedlingsindustrien
  • til iverksettelse av eller bidrag til tiltak for forskning og/eller spesielle forskningsoppdrag som kommer treforedlingsindustrien til gode
  • som stipendier til doktorgradsstudenter og andre
  • som støtte til ulike tiltak for opplæring og kompetanseutvikling, så vel eksternt som bedriftsinternt
  • til andre tiltak som fremmer utviklingen av norsk treforedlingsindustri
Utdeling av Treforedlingsprisen kan foretas:
  • som belønning for innsats og/eller nyvinninger av særlig viktighet for bransjen
  • som belønning for publisering av banebrytende forskningsresultater i anerkjente vitenskapelige fora
  • som stimulans til nytenkning og innovativ innsats til nytte for norsk treforedlingsindustri
Kontaktperson

Amund Saxrud, styreleder Stiftelsen PFI