Om treforedlingsbransjen

Bransjens 13 bedrifter sysselsetter ca. 2500 personer. Bedriftene er hovedsakelig lokalisert på Østlandet og i Trøndelag, med fabrikker også på Sørlandet.

De viktigste råvarene er tømmer og returpapir. I 2018 omsatte bransjen for om lag 11 milliarder kroner. Over 90 prosent av produksjonen eksporteres, i all hovedsak til europeiske land.

Norsk Industri er medlem av CEPI, som organiserer de europeiske treforedlingsorganisasjonene. CEPI jobber aktivt for å påvirke de europeiske rammebetingelsene for bransjen, og særlig klima og miljø står sentralt i dette arbeidet.

Treforedlingsindustriens Bransjeforening organiserer treforedlingsindustrien i Norge. Foreningen har røtter tilbake til 1891. Norsk Industri har sekretariatet for Treforedlingsindustrien.

Styret i Treforedlingsindustrien
  • Liv Longva, Borregaard, styreleder
  • Carsten Dybevig, Norske Skog, nestleder
  • Gisle Løhre Johansen, Borregaard
  • Amund Saxrud, Norske Skog
  • Arne Jebsen, Hunton Fiber
  • Elisabeth Lunden Berli, Rygene-Smith & Thommesen

Daglig leder i Treforedlingsindustrien

Marit Holtermann Foss, tlf. 90609560

Hva gjør Treforedlingsindustriens medlemsbedrifter?

Medlemmer i Treforedlingsindustrien og deres produkter.

Medlemsbedrift Sted Bedriftens hovedprodukter
Borregaard AS Sarpsborg Spesialcellulose, lignin, vanilin, kjemikalier og 2. generasjons biodrivstoff
Hellefoss Paper AS Hokksund Treholdig trykkpapir
Hunton Fiber AS Gjøvik Fiberplater
Hunton Isolasjon AS Gjøvik Trefiberisolasjon
Huntonit AS Vennesla Fiberplater
Nordic Paper AS Greåker Greaseproof-papir
Norske Skog AS - Norske Skog Saugbrugs - Norske Skog Skogn Skøyen Avis- og magasinpapir
Ranheim Paper & Board Ranheim Emballasje
Rygene-Smith & Thommesen Rykene Mekanisk tremasse
Vajda Papir Scandinavia AS Drammen Husholdningspapir (toalett- og kjøkkenruller)
MM Karton Follacell Follafoss Cellulosemasse
Vafos Pulp AS Kragerø Mekanisk tremasse

Produkt og marked

Tømmer og returfiber av papir og kartong brukes som råstoffer i treforedlingen. Den beste delen av tømmeret går til materialer. Det som blir til overs (slip) brukes av treforedlingsindustrien. Også treflis fra sagbrukene går til treforedling. Alt kan resirkuleres til nytt papir eller energi.

Trykkpapir

Papir til aviser eller trykksaker, og bestrøket papir til f.eks.tapeter.

Emballasjepapir

Innpakningspapir og bølgepapp til esker og utstillingsmontre, papir til bygningsindustri, kartonger og engangstallerkner.

Husholdningspapir

Toalett- og tørkeruller

Trefiberplater

Produksjonen av trefiberplater omfatter et bredt spekter av ulike spesialiserte produkter for utendørs og innendørs bruk.

Kjemiske produkter

Reststoffer etter produksjon av cellulose blir råvarer for kjemiske produkter: Lignin brukes som bindemiddel i dyrefor og torvbriketter, og som finfordelingsmiddel i betong, tekstilfargestoff, plantevernmidler og bilbatterier. Vanillin brukes både i næringsmidler, farmasi og parfymeproduksjon.