Norsk Industri

Innhold

Medlemmer i bransjeforumet

 • Egil Kai Elde, Equinor, leder av L-8 (AU)
 • Tore Revå, Esso Slagen
 • Ingar Lindheim, Esso Slagen (AU)
 • Jan Ludvig Rasmussen, Shell Aukra
 • Dan Meland, Shell Aukra (AU)
 • Anne-Marie Haaland, Gassco (AU)
 • Odd Even Jakobsen, Gassco 
 • Rasmus F. Wille, Equinor Mongstad, anleggsleder
 • Per Erik Tvedt, Equinor Mongstad, HMS-leder
 • John Høines, Equinor Kårstø, anleggsleder
 • Steffen Skogland, Equinor Kårstø, HMS-leder
 • Olav Bådsvik, Equinor Kollsnes og Sture, anleggsleder
 • Knut Gjertsen, Equinor Melkøya, anleggsleder
 • Per Henry Gonsholt, Equinor Melkøya, HMS-leder
 • Gro Jofrid Trovåg Amundsen, Equinor Tjeldbergodden, anleggsleder
 • Egil Kai Elde, Equinor, HMS-leder landanlegg
 • Gunhild Holtet Eie, Equinor, leder anleggsintegritet landanlegg
 • Øyvind Joranger, Norsk olje og gass
 • Berit Sørset, Norsk Industri
 • Hilde Selle, Norsk Industri