Medlemmer i bransjeforumet

 • Egil Kai Elde, HMS-leder Equinor landanlegg, leder av L-8 (AU)
 • Raf Stout, ExxonMobil Slagentangen
 • Mari G. Austad, ExxonMobil Slagentangen
 • Tor Lofstad, Shell Aukra
 • Dan Meland, Shell Aukra (AU)
 • Pia Wølneberg, Gassco (AU)
 • Odd Even Jakobsen, Gassco 
 • Rasmus F. Wille, Equinor Mongstad, anleggsleder
 • Per Erik Tvedt, Equinor Mongstad, HMS-leder
 • John Høines, Equinor Kårstø, anleggsleder
 • Eirik Bjerkebæk, Equinor Kårstø, HMS-leder
 • Sturle Bergaas, Equinor Kollsnes og Sture, anleggsleder
 • Bård Jansen, Enquinor Kolsnes og Sture, HMS-leder
 • Andreas Sandvik, Equinor Melkøya, anleggsleder
 • Dag Oscar Leirvåg, Equinor Melkøya, HMS-leder
 • Lena Skogly, Equinor Tjeldbergodden, anleggsleder
 • Atle Karlstrøm, Equinor Tjeldbergodden, HMS-leder
 • Hilde Halsteinslid, Equinor, leder anleggsintegritet landanlegg
 • Øyvind Joranger, Norsk olje og gass
 • Berit Sørset, Norsk Industri
 • Hilde Selle, Norsk Industri