Medlemmer i bransjeforumet

Alle anleggsledere og HMS-ledere på landanleggene er medlem i bransjeforumet. Vi har et arbeidsutvalg med følgende medlemmer:

  • Sølvi Storsæter Bjørgum, Equinor, leder
  • Dan Meland, Shell Nyhamna
  • Anne Marie Haaland, Gassco
  • Hilsen Selle, Norsk Industri
  • Berit Sørset, Norsk Industri