Norsk Industri

Innhold

Fokussaker petroleum/landanlegg

I 2016 har forumet følgende fokussaker:

 • Avklare og eventuelt forbedre drift, herunder å etablere dypere strukturer i L -8 for særskilte fokus/temaer/områder.
 • Normeringer for landanlegg, herunder mht. leverandører
 • Kpi – er for prosess sikkerhet
 • Støy prosjekt, implementering
 • RNNP – land 2016
 • RegelverksForum og Sikkerhetsforum
 • Oppfølging Prosjektet Kjemisk Arbeidsmiljø
 • Oppfølging av tilsynspraksis
 • Høringer/utvikling av regelverk
 • Temagrupper ISO-fag
 • Kardinalregler, konsekvenser og etterlevelse
 • Storulykkenettverk DSB
 • Storulykkeseminar Gassco
 • Samarbeid for sikkerhet

Alle anleggene har ulike grader av integrasjon med sokkelvirksomhet og av internasjonal landindustritradisjon. Dette har utløst både ulike løsninger om samme forhold så vel som nettopp dette gir grunnlag for læring på tvers. Og det er en viktig premiss for utvikling av rammevilkår.