Fokussaker petroleum/landanlegg

Vi har forumet følgende fokussaker:

 • Årlig samling for L-8
 • RNNP landanlegg
 • Regelverksforum
 • Sikkerhetsforum
 • Samarbeid for Sikkerhet
 • Dialog med myndigheter
 • HMS-utvalget Norsk Industri
 • Opplæring/kompetanse
 • Rus
 • Livreddende regler
 • Fallende gjenstander, Kran og løft

Alle anleggene har ulike grader av integrasjon med sokkelvirksomhet og av internasjonal landindustritradisjon. Dette har utløst både ulike løsninger om samme forhold så vel som nettopp dette gir grunnlag for læring på tvers. Og det er en viktig premiss for utvikling av rammevilkår.