RVK - et opplæringsprogram for petroleumsnæringen

Skip og platform til havs

Regelverkskompetanse, RVK, er et opplæringsprogram for petroleumsnæringen for å øke kunnskapen om regelverket og bevisstheten rundt kravene til helse, miljø og sikkerhet.

RVK utvikler også skreddersydde kurs tilpasset bedriftenes egne behov.

RVK er et trepartssamarbeid mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere. Norsk Industri er sammen med Norsk Olje og Gass, Lederne, Rederiforbundet, Industri og Energi, NITO, Petroleumstilsynet og SAFE en del av RVKs Styringsgruppe. Handelshøyskolen BI er ansvarlig for å tilrettelegge det pedagogiske opplegget og administrere opplæringspakken.

Opplæringsprogrammene er tuftet på HMS-forskriftene og retter seg mot alle som direkte eller indirekte må forholde seg til petroleumsregelverket. RVK-kursene har som mål å gi den enkelte og firma økt forståelse for betydningen av etterlevelse av regler og krav.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!