Nå er sjøkartet lansert!

Publisert

Rapportoverlevering

Styreleder i Norsk Industri Maritim bransjeforening, Ove Wilhelmsen overleverer Sjøkartet for maritim bransje til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Norsk Industri.

På Verftskonferansen 2019 i Ålesund ble det nye veikartet for maritim bransje lansert, populær kalt "Sjøkartet".

Sjøkartet gir en liten oversikt og oppsummering av både rammebetingelser, muligheter og barrierer, og er tenkt brukt som et verktøy for aktørene i bransjen.

Sjøkartet inngår i en serie av tilsvarende veikart som er utviklet for de ulike bransjene i Norsk Industri.

Sjøkartet er utarbeidet av administrasjonen i Maritim Bransjeforening med Jan Kjetil Paulsen som prosjektleder.

  • Ove Wilhelmsen, styreleder, Maritim Bransjeforening i Norsk Industri
  • Lars Gørvell-Dahll, bransjesjef, Maritim Bransjeforening i Norsk Industri, oppdragsgiver
  • Stål Heggelund, fagsjef, Havbruksleverandørene i Norsk Industri
  • Cathrine W. Eidal, kommunikasjonssjef/webansvarlig, Norsk Industri
  • Jan Kjetil Paulsen, prosjektleder, Sjøkartet

Både styret i Maritim Bransjeforening og representanter for medlemsbedriftene har vært involvert i arbeidet underveis gjennom spørreundersøkelser og ved innspill- og evalueringsmøter. Vi har også innhentet eksempler fra et utvalg av store og små medlemsbedrifter i forskjellige segmenter av medlemsmassen.

Det faglige grunnlaget er i stor grad basert på relevante rapporter og studier fra eksterne aktører og institusjoner som Menon Economics og Sintef Ocean.

Sjøkartet - et verktøy for maritim bransje

Sjøkartet gir en liten oversikt og oppsummering av både rammebetingelser, muligheter og barrierer, og er tenkt brukt som et verktøy for aktørene i bransjen.

  • Cathrine Westlie Eidal
  • Kommunikasjonssjef