Overrakte veikart for elektro- og energibransjen

Publisert

Fv.: Norsk Industris adm. direktør Stein Lier-Hansen mottok Veikart for elektro- og energibransjen av bransjens styreleder Arne Klette, ABB.

Under bransjens styre- og årsmøte overrakte styreleder Arne Klette (ABB) veikartet til Norsk Industris adm. direktør Stein Lier-Hansen.

Den elektrotekniske leverandørindustrien representert ved bransjeforeningen Elektro og Energi ferdigstilte sitt veikart i april 2017. Under styre- og årsmøtet den 8. juni overrakte styreleder Arne Klette, bransjens uttalte ståsted og framtidsmuligheter, til Norsk Industri ved adm. direktør Stein Lier-Hansen.

Bransjen ser store muligheter i det pågående "grønne skiftet". Gitt Norges allerede unike posisjon innen fornybar elektrisitetsproduksjon har vi store muligheter til å videreutvikle en fremtidsrettet og levedyktig elektroteknisk industri. I dette inngår digitalisering, big data, robotisering og automatisering.

For å lykkes i å nå slike målsetninger må flere elementer på plass, kort oppsummert: industriell nytenkning, pilotering, utvikling av hjemmemarkedet, kompetanseoppbygging, FoU mm.

Det er bransjeforeningens intensjon, sammen med Norsk Industri, å arbeide målrettet for å tilrettelegge for at en slik utvikling blir mulig.

- Jeg har stor tillit til at Norsk Industri vil stille seg bak en slik satsning, sier Arne Klette.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!