Norsk Industri

Innhold

Glass og keramisk industri (329)

Avtaleansvarlig: Vibeke Lærum

Status: Forhandlinger avsluttet 31. mai

> Enighetsprotokoll