Norsk Industri

Innhold

Foto: Marit Holtermann Foss

Treforedlingsindustriens Bransjeforening

Produsenter av papir, cellulose, trekjemiprodukter, tremasse og trefiberplater utgjør treforedlingsbransjen i Norsk Industri og Treforedlingsindustriens Bransjeforening.

Nå er Veikart for treforedlingsindustrien lagt frem!

Aktuelt

  1. Aktuelt, Nyhet, Treforedling, Forskning og innovasjon

    Borregaard øker produksjon av høyspesialisert cellulose

    Borregaard investerer 115 millioner kroner i økt kapasitet for kvaliteter av spesialcellulose med høy renhetsgrad.

  2. Aktuelt, Treforedling, Forskning og innovasjon

    13,9 millioner fra Forskningsrådet til Borregaard

    Borregaard har fått tilsagn om 13,9 millioner kroner i støttemidler fra Norges Forskningsråd (NFR) til to ulike innovasjonsprosjekter innen utnyttelse av lignin fra tømmer.

Dette får du som medlem i Norsk Industri.