Fiskeredskap Foto: Mørenot

Teko

Teko Bransjeforening er norske tekstil,- konfeksjons-, sko- og sportsutstyrsprodusenters talerør og rådgiver i næringspolitiske saker.

Aktuelle saker

  1. Anbefalinger om norsk produsentansvarsordning for tekstiler og klær

    Klima- og miljødepartementet (KLD) satte i september 2022 ned en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide et forslag til hvordan en produsentansvarsordning for tekstiler, klær og sko kan innrettes i Norge. Nå er rapporten overrakt klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

  2. SirkUll prosjektet avsluttet

    I tre år har Teko bransjeforening sammen med 6 bedrifter arbeidet med prosjektet for å se på mulighetene for å resirkulere ullavfall i produksjonsfasen til å bli fiber igjen. Prosjektet har vist at dette er mulig med det som til nå har vært avfall i produksjonen.

  3. Ull er gull - vellykket Ulldag 2023

    Ulldagen 2023 den 12. oktober ble meget bra og programmet fulgte produksjonen av norske saueull helt fra sauen eller bonden, vasking i England til ferdig produsert merkevare og produkt her hjemme. Det var også stort fokus på mangelen på Norsk kvit saueull.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!