Økonomisk støtte for medlemmer i Teko

Penger i krukke

Foto: iStockPhoto.

Medlemsbedrifter i Teko bransjeforening kan søke støtte til kompetanseheving.

> Se retningslinjer for å søke økonomisk støtte

Teko bransjeforening viderefører bruken av foreningens frie egenkapital til å støtte tiltak i medlemsbedriftene innenfor områdene etter- og videreutdanning og tiltak i medlemsbedrifter som er tekstil- og/eller klesprodusenter/merkevarer.

  • medlemsbedrifter som søker støtte til tekofaglige kurs for ansatte
  • felles tekofaglige kurs, eller andre kurs arrangert av styret
  • bransjeprosjekter med et litt bredere fokus, med styrking av det tekofaglige og/eller tekobransjen.
Søknadsprosedyre
  • enkel og ubyråkratisk
  • fortløpende saksbehandling i administrasjonen
  • styrebehandling i første møte.

 

Ta kontakt med oss hvis du har pørsmål vedrørende søkeprosessen:

Medlemskap og fordeler

Som medlem i Norsk Industri kan vi tilby mange gode fordeler, juridisk bistand, påvirkningsmuligheter, faglig nettverk mm.