Økonomisk støtte for medlemmer i Teko

Penger i krukke

Foto: iStockPhoto.

Medlemsbedrifter i Teko bransjeforening kan søke støtte til kompetanseheving.

> Se retningslinjer for å søke økonomisk støtte

Teko bransjeforening viderefører bruken av foreningens frie egenkapital til å støtte tiltak i medlemsbedriftene innenfor områdene etter- og videreutdanning av ansatte i bedriftene og FoU/innovasjon.

Søknadsprosedyre
  • enkel og ubyråkratisk
  • fortløpende saksbehandling i administrasjonen
  • styrebehandling i første møte.

 

Ta kontakt med oss hvis du har pørsmål vedrørende søkeprosessen:

Medlemskap og fordeler

Som medlem i Norsk Industri kan vi tilby mange gode fordeler, juridisk bistand, påvirkningsmuligheter, faglig nettverk mm.