Norsk Industri

Innhold

Økonomisk støtte for medlemmer i Teko

Medlemsbedrifter i Teko bransjeforening kan søke støtte til kompetanseheving.

> Last ned retningslinjer for å søke støtte

Teko bransjeforening viderefører bruken av foreningens frie egenkapital til å støtte tiltak i medlemsbedriftene innenfor områdene etter- og videreutdanning av ansatte i bedriftene, FoU/innovasjon og bedriftsutvikling.

Søknadsprosedyre
  • enkel og ubyråkratisk
  • fortløpende saksbehandling i administrasjonen
  • styrebehandling i første møte.
Retningslinjer for støtte er under omarbeidelse og blir publisert så snart de er godkjent. Neste søknadsfrist for støtte er 25. august 2017 for behandling på Tekos styremøte 8. september.

 

Ta kontakt med oss hvis du har pørsmål vedrørende søkeprosessen:

Her finner du en oversikt over medlemsfordelene i Norsk Industri og NHO.