Norsk Industri

Innhold

Økonomisk støtte for medlemmer i Teko

Medlemsbedrifter i Teko bransjeforening kan søke støtte til kompetanseheving.

Teko bransjeforening viderefører bruken av foreningens frie egenkapital til å støtte tiltak i medlemsbedriftene innenfor områdene etter- og videreutdanning av ansatte i bedriftene, FoU/innovasjon og bedriftsutvikling.

Søknadsprosedyre
  • enkel og ubyråkratisk
  • fortløpende saksbehandling i administrasjonen
  • styrebehandling i første møte.
> Les mer om søkeprosessen til kompetanseheving
Ta kontakt med oss hvis du har pørsmål vedrørende søkeprosessen:

Medlemskap og fordeler

Her finner du en oversikt over medlemsfordelene i Norsk Industri og NHO.