S 2012

Anvendelsesområdet for S 2012 er kontrakter som gjelder levering av mekaniske, elektriske og elektroniske produkter.

S 2012 - General Conditions for the Supply of Mechanical, Electrical and Electronic Products

S 2012 er en revisjon av Orgalime S 2000. Betingelsene er anvendelige for et bredt spekter av leveranser; fra helt enkle til forholdsvis kompliserte produkter. Betingelsene har ikke endringsbestemmelser og som medfører at man ved slikt behov ikke finner særlige mekanismer for dette. Det innebærer at endringer i kontrakter basert på betingelsene må bestilles på vanlig måte.

Orgalime S 2012 tilsvarer de nordiske leveringsbetingelsene NL 17. De avviker på noen områder, men innebærer i hovedtrekk det samme risikobildet.

Anbefales over ECE 188

Orgalime S 2012 dekker det samme leveringsområde som ECE 188, som har vært benyttet siden 50-tallet. Det anbefales imidlertid sterkt i stedet å nytte Orgalime S 2012. Disse er basert på kontraktstradisjonen som har utviklet seg fram til i dag og reflekterer dagens europeiske industrielle kontraktspraksis.

Orgalime S 2012 vil foreligge på en rekke språk (ikke norsk), som alle vil være offisielle. Det anbefales at det ved bruk av betingelsene avtales hvilken språkversjon som gjelder.

Andre betingelser

Dersom leveransen forutsetter at leverandøren også skal montere produktet, vil Orgalime SI 14 være de relevante betingelsene.

Dersom leveransen også inneholder levering av programvare, bør det vurderes også å medta særlige tilleggsbetingelser for dette, Orgalime S 2012S.

Guide

Guiden kommenterer S 2012 og er utarbeidet av samme miljø som har utarbeidet betingelsene. Den inneholder en generell del som beskriver bakgrunnen for betingelsene og noe generelt om internasjonal kontraktsrett. Hoveddelen omfatter kommentarer til de enkelte bestemmelsene i S 2012.

Ny versjon S 2022 erstatter S 2012

Pris medlem: 200,-
Pris ikke-medlem: 350,-

Prisene er eks.mva.

Se hvilke Orgalime-publikasjoner vi tilbyr.