SW 14

Alminnelige betingelser om programvare; tilleggsbetingelser til Orgalime S 2012 og Orgalime SI 14.

General Conditions for Computer Software

SW 14 inneholder særlige regler knyttet til programvare og som kan og bør anvendes dersom programvare inngår i leveranse som gjøres etter S 2012 eller SI 14. Bestemmelsene inneholder regler om rettighetene til programvaren og konsekvensene ved brudd på slike rettigheter. SW 14 kan ikke anvendes alene og må avtales som et tillegg til S 2012 eller SI 14.

Pris medlem: 200,-
Pris ikke-medlem: 350,-

Prisene er eks.mva.

Se hvilke Orgalime-publikasjoner vi tilbyr.