S 2012 S

Tilleggsbetingelser som gjelder ledelse av installasjon av mekaniske, elektriske og elektroniske produkter, levert i henhold til S 2012.

S 2012 S - Supplementary Conditions for the Supervision of Installation of Mechanical, Electrical and Electronic Products

Dette er tilleggsbetingelser til de alminnelige leveringsbetingelsene S 2012 og forutsetter at sistnevnte også benyttes. S 2012 S er følgelig ikke ment å kunne brukes alene. Betingelsene gjelder den situasjonen der leverandøren av utstyret engasjeres til også å lede kjøperens installasjon av produktet. Betingelsene kan også nyttes der leverandøren skal være en rådgiver (supervisor) ved monteringen eller skal forestå idriftsetting (commissioning) av utstyret. S 2012 S tilsvarer de nordiske betingelsene NMO 13 (som imidlertid, i motsetning til S 2012 S, kan nyttes alene).

Betingelsene gir nærmere regler om bl.a. arbeidsforhold og sikkerhetsforskrifter, vederlag, rett til å stanse arbeidet ved manglende oppfølging fra oppdragsgiver, ansvarsregler m.m.

S 2012 S må sees i sammenheng med SI 14, som gjelder situasjonen der leverandøren også forestår selve monteringen av produktet og leveransen følgelig ikke er levert før ved ferdig montasje.

Ny versjon S 2022 S erstatter S 2012 S

Pris medlem: 200,-
Pris ikke-medlem: 350,-

Prisene er eks.mva.

Se hvilke Orgalime-publikasjoner vi tilbyr.