S 2012 Guide

Denne guiden kommenterer betingelsene i Orgalime S 2012.

Den europeiske industriorganisasjonen, Orgalime, utga i 2012 reviderte alminnelige leveringsbetingelser, Orgalime S 2012. Organisasjonen har nå utgitt en guide som over ca. 130 sider kommenterer disse betingelsene nærmere. Guiden behandler også generelt den historiske bakgrunnen for betingelsene og enkelte sentrale kontraktrettslige spørsmål. Guiden er utarbeidet av det samme miljøet som har utarbeidet betingelsene og gir følgelig god innsikt i hensikten bak de enkelte bestemmelsene og hvordan disse skal forstås.

Pris medlem: 200,-
Pris ikke-medlem: 300,-

Prisene er eks.mva.

Se hvilke Orgalime-publikasjoner vi tilbyr.