Norsk Industri

Innhold

IA-verktøy

Her er noen tips og verktøy til bruk i arbeidet med et inkluderende arbeidsliv (IA).

Gratis IA-kurs for ledere, tillitsvalgte og verneombud, laget av partene i arbeidslivet.
Start kurset her

Revidert brosjyre: "Bedre når du er tilstede - Gode arbeidsplasser er helsefremmende". Om forebygging og oppfølging av sykemeldte.
Last ned brosjyren her

Tettere oppfølging av sykmeldte - her finner du roller og ansvar for alle involverte i IA-arbeidet
Last ned folder her

Sjekkliste for dialogmøte i regi av arbeidsgiver
Last ned sjekklisten

Idebanken har flere gode tips, veiledninger og virksomhetseksempler
Besøk idebanken.no