IA-verktøy

Her er noen tips og verktøy til bruk i arbeidet med et inkluderende arbeidsliv (IA).

Gratis IA-kurs for ledere, tillitsvalgte og verneombud, laget av partene i arbeidslivet.
> Start kurset

Revidert brosjyre: "Bedre når du er tilstede - Gode arbeidsplasser er helsefremmende". Om forebygging og oppfølging av sykemeldte.
> Last ned brosjyren

Idebanken har flere gode tips, veiledninger og virksomhetseksempler
> Besøk idebanken.no

Ringer i Vannet - rekruttering
Gjennom prosjektet "Ringer i vannet" får bedriften tilgang på kvalifisert og motivert arbeidskraft samtidig som de tar et viktig samfunnsansvar. Folk som har falt utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid. Norsk Industri oppfordrer medlemmer til å tegne avtale med Ringer i Vannet. Over 100 medlemsbedrifter har allerede tegnet avtale.  
> Les mer om Ringer i Vannet