HMS- og sykefraværsstatistikk

Statistikken dokumenterer nivå og utvikling på to HMS-måleparametere. Deler av statistikken er åpen for alle. Bedrifter sammenligner egne resultater med andre.

I statistikken registreres sykefravær og arbeidsrelaterte personskader:

Sykefraværstall

Tall for sykefravær blir samlet inn/registrert hvert kvartal. Det er frivillig å delta i statistikken, men det vil være både i bedriftens og i Norsk Industris interesse at flest mulig bedrifter rapporterer inn tall. De som deltar vil få en påminnelse om innrapportering ved utgangen av hvert kvartal. Rapportering kan gjøres på nett, eller ved å sende inn skjema på epost.

Alle medlemsbedrifter, uansett størrelse er velkommen til å delta.

Arbeidsrelaterte personskader

Personskader som er arbeidsrelatert innebærer rapportering av dødsulykker, skader med fravær, skader uten fravær og tilløp til og/eller uheldige hendelser. Tallene samles inn én gang i året.