Norsk Industri

Innhold

Om inkluderende arbeidsliv (IA)

Gjennom intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) arbeider regjeringen og partene i arbeidslivet for et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet.

Avtalen skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Den første IA-avtalen, ble inngått høsten 2001. Den nye IA-avtalen ble presentert 4. mars 2014. Denne avtalen går fram til 31.12.2018. Les mer om IA-avtalen her.

IA-avtalen har tre overordnede mål:

1.  Redusere sykefraværet
Her finner du gode råd og verktøy for å få ned sykefraværet i din bedrift.
> Finn ut hvordan du reduserer sykefraværet

2.  Rekruttere og beholde flere med redusert funksjonsevne i arbeid
Dette delmålet består av to mål.
A) Å bidra til at egne ansatte som får redusert funksjonsevne i en periode eller for lengre tid, kan stå lengst mulig i jobb.
B) Tilby personer som, av ulike grunner har havnet utenfor det ordinære arbeidslivet, arbeidstrening med sikte på fast jobb. Dersom din bedrift trenger arbeidskraft og har lyst til å bidra til dette viktige arbeidet, anbefaler vi å tegne avtale med "Ringer i Vannet". Dette er NHOs medlemstilbud og rekrutteringsstrategi.
> Les om prosjektet og se eksempler
> Last ned brosjyre

3.  Forlenge yrkesaktiviteten blant seniorene
Eldre arbeidstakere representerer en viktig ressurs både for bedriften og for samfunnet. Forskning viser at det viktigste for en voksen arbeidstaker for å ønske å fortsette å jobbe, er trivsel på arbeidsplassen, å kjenne man er til nytte og bli inkludert i det som skjer, inkludert kompetansehevende tiltak.
> Se tips til god seniorpolitikk/ livsfasepolitikk her