Ny IA-avtale fra 1. januar 2019

Partene ble 18. desember 2018 enig om ny IA-avtale. Det er ikke lengre nødvendig å tegner avtale på bedriftsnivå. I tillegg blir det utviklet bedre, mer tilgjengelige verktøy, og utvalgte bransjer får ekstra oppfølging .

Det er store endringer i den nye avtalen. Den gjelder for hele arbeidslivet, og krever ikke lengre egen bedriftsavtale for å ha tilgang på IA-virkemidler. Målsetningene er også endret.

Nye målsetninger:
 • å redusere sykefravær med 10 % fra 2018-nivå,
 • å redusere frafallet fra arbeidslivet.

Flere sektorer i privat næringsliv, slik som industrien har et lavt sykefravær. Industrien har jobbet meget godt med sykefravær gjennom alle IA-avtalene og lykkes med å redusere sykefraværet med 30%. Se industriens sykefraværsstatistikk her For industrien vil det derfor være et mål i seg selv å opprettholde det lave fraværet og fokusere innsatsen på forebyggende arbeidsmiljøarbeid og på å redusere frafall fra arbeidslivet.

Sykefraværsoppfølgingen i den nye IA-avtalen retter seg inn på to hovedsatsinger:

 1. Forebyggende arbeidsmiljø
 2. Oppfølging av de med hyppig og langvarig sykefravær

Både fra statistikken og fra bedriftene vet vi at det er de lange sykefraværene, og de hyppig gjentagende sykefraværene, som er mest utfordrende. Derfor har denne avtalen kraftfulle virkemidler for å ta tak i nettopp slike sykefravær.

Virkemidler
 • Arbeidslivssentrene består, og blir nå tilgjengelig for alle som er i gang med forebyggende arbeidsmiljøarbeid.
 • Det legges til rette for at bedriften og de tillitsvalgte kan jobbe godt sammen for redusert fravær.
 • Det skal utvikles en samlet nettbasert portal med informasjon, anbefalinger og veivisingsmateriell for virksomhetene. Portalen skal være brukerorientert og interaktiv, slik at partene på arbeidsplassen i fellesskap kan kartlegge egen virksomhet og måle egne aktiviteter og resultater opp mot andre virksomheter det er naturlig å sammenligne seg med.
 • Egne bransjeprogrammer for bransjer med særlig stort potensiale for reduksjon i sykefravær. Lenke til IA-bransjeprogram i Olje og gass leverandørindustrien (sak kommer her ila uken)
 • Økt satsing på opplæring i forebyggende arbeidsmiljøarbeid.
 • Konkret for bedriftene vil de merke følgende:
 • De vil oppleve å få god tilgang på konkret kunnskap om hva de bør gjøre, i sin bransje, for å redusere sykefraværet
 • De vil få tilgang til eksperthjelp og mulighet til kompetansetiltak ved de lange og krevende sykefraværssakene
 • Den nye avtalen tydeliggjør at arbeidsplassen er IA-arbeidets hovedarena. Det er ledelse og tillitsvalgte som sammen skal gjøre jobben.
Mer om IA-avtalen