Norsk Industri

Innhold

Om inkluderende arbeidsliv (IA)

Gjennom intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) arbeider regjeringen og partene i arbeidslivet for et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet.

Avtalen skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Den første IA-avtalen, ble inngått høsten 2001. Den nye IA-avtalen ble presentert 4. mars 2014. Denne avtalen går fram til 31.12.2018.

Tre overordnede mål:
  • Redusere sykefraværet
  • Rekruttere og beholde flere med redusert funksjonsevne i arbeid
  • Forlenge yrkesaktiviteten blant seniorene