IA-bransjeprogram i olje- og gassnæringen

Stor gruppe personer

Oppstartsmøte oktober 2019 for IA-bransjeprosjekt i Norsk Industri hvor alle bedriftene var representert. Foto: Norsk Industri.

Leverandørindustrien til olje- og gassnæringen ble i 2019 tildelt eget IA-bransjeprogram fordi bransjen er preget av betydelig omstilling. Noe som potensielt kan føre til et dårligere arbeidsmiljø og økning i sykefravær og frafall. Slik er også situasjonen når bransjeprogrammet nå er forlenget med to år (ut 2024). Hovedmålet med IA-bransjeprogrammet er å utvikle tiltak som bidrar til redusert sykefravær og frafall i bedriftene.

Programmet omfatter bedrifter fra leverandørindustrien (medlemmer i Norsk Industri) og de som driver forpleining på oljeplattformer i Nordsjøen (medlemmer i Offshore Norge).

Disse deltar i programmet

 • Aker Solutions
 • Aibel
 • Bilfinger Nordics AS
 • IKM Testing
 • Kaefer Energy
 • Nexans
 • Nymo
 • Rosenberg Worley
 • StS Gruppen
 • Technip FMC
 • Wood Group
 • Westcon
 • Linjebygg
 • Moreld Apply
 • Leirvik
Formål
 • Mobilisere partene på bransjenivå til i felleskap å dokumentere og ta fatt i felles erkjente utfordringer knyttet til IA-avtalens målsetninger. Med hovedmål å redusere sykefravær og frafall.
 • Avgjørende at programmet er godt forankret i bedriftene og at både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er representert.
 • Programmet skal i hovedsak sette søkelys på problemstillinger som gjelder et flertall av bedriftene og tiltakene som utvikles skal være relevante både i dag og i overskuelig fremtid.
Prosjektteam

Det er etablert en programstyringsgruppe som ledes av Carla Botten-Verboven, Norsk Industri og en arbeidsgruppe for leverandørindustrien som midlertidig ledes av prosjektleder.

Prosjektteamet i Norsk Industri består av Petter Arnesen (prosjektleder), Pernille Vogt og Berit Sørset.

Artikler om IA-bransjeprogrammet:

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!