Hva kan NAV arbeidslivssenter tilby av bistand til bransjen?

NAV Arbeidslivssenter er en samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv, og er et ressurs- og kompetansesenter for virksomheter som ønsker å jobbe for redusert sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Det er under etablering en ny arbeidsmiljøsatsing med blant annet ulike digitale tjenester og verktøy som skal kunne hjelpe virksomhetene til å oppnå grunnleggende kompetanse om inkluderende arbeidsliv. Rådgiverne i NAV Arbeidslivssenter vil prioritere virksomheter som faller innenfor en av de syv bransjene som har egne bransjeprogram. Rådgiverne skal i hovedsak gi tidsavgrenset prosessuell støtte innenfor følgende områdene:

  • Sykefraværsoppfølging (lederstøtte)
  • Forebyggende arbeidsmiljøarbeid
  • HelseIArbeid (der det er etablert som tilbud)
  • Utvikling av partssamarbeid
  • Plan, kartlegging, evaluering av IA-arbeidet.

I tidligere IA-avtaler måtte man inngå en samarbeidsavtale med NAV for å få tilgang på virkemidlene i avtalen, men nå gjelder avtalen hele arbeidslivet og ordningen med samarbeidsavtaler er avviklet, og dermed også skillet mellom IA- og ikke IA-virksomheter. Det må imidlertid foreligge en dokumentert dialog mellom partene på den enkelte arbeidsplass før NAV Arbeidslivssenter yter bistand.

For å komme i kontakt med NAV Arbeidslivssenter kan man benytte digitalt kontaktskjema på nav.no eller ta kontakt via arbeidsgivertelefonen 55 55 33 36, evt. direkte med IA-rådgiver i ditt fylke dersom man har en slik relasjon fra før.