Styrking av HMS-arbeidet i petroleumsnæringen

Publisert

For å styrke HMS-arbeidet i petroleumsnæringen har de store verftene og Equinor etablert et godt samarbeid om felles prioriteringer for å sikre at alle kommer trygt hjem.

Et av samarbeidsområdene var en felles strategi for Life Saving Rules og da spesielt knyttet til hendelser i "den spisse enden". Hensikten var å samarbeide for å finne en felles beste praksis med felles aksjoner for å forbedre sikkerhetsresultatene. Målgruppen for rapportene som er laget er spesielt rettet mot operatører på verft i men også ledelsen og verneombud på verftene.

Norsk Industri har fått mulighet til å vise resultatene fra to  av prosjektene. I 2020 leverte man rapporten "Fallende Gjenstander" og i 2021 har verftene samarbeidet om "Forebygging av hånd- og fingerskader".

Begge rapportene dekker forhold som er gjengangere på skadesiden i mange industribedrifter, og Norsk Industri anbefaler at man går inn i rapportene og vurderer om det er gode råd til din bedrift også!

Last ned:

> Industrisamarbeid - Fallende gjenstander (2020)

> Industrisamarbeid - Forebygging av hånd- og fingerskader (2021)

> Onboarding recommendation Safety Collaboration 2025 (2023)