Sykefraværet i industrien fortsetter nedover

Publisert

Det gjennomsnittlige sykefraværet i Norsk Industris rapporterende medlemsbedrifter var 4,8 prosent i fjerde kvartal 2019. Det er var en nedgang på 0,1 prosentpoeng (-1,5 prosent) fra samme periode i 2018.

For hele 2019 var sykefraværet på 4,5 prosent. Det var en nedgang på 0,2 prosentpoeng (-4 prosent) fra 2018.

- De siste årene har sykefraværet i industrien gått jevnt nedover, og industrien er blant de beste i klassen. Dette viser at målrettet jobbing med oppfølging og involvering virker. Selv om sykefraværet er lavt, så jobber våre medlemmer fortsatt systematisk videre med dette gjennom Norsk Industris IA-gruppe, sier fagsjef Pernille Vogt i Norsk Industri.

> Les også: Målrettet arbeid med sykefravær gir resultater

Nytt bransjeprogram for IA

I oktober 2019 bla et nytt bransjeprogram for IA lansert. Norsk industri er representert ved leverandørindustrien til olje og gass. Ikke fordi de har høyt sykefravær, tvert i mot, men fordi dette er en bransje preget av stor omstilling, noe vi vet har mye å si for arbeidsmiljø og sykefravær.

- Vi er med i bransjeprogrammet for å teste ut nye tiltak som kan ha positiv virkning på sykefraværet. Resten av industrien kan dermed lære av hva denne bransjen gjør for å begrense sykefraværet, sier Vogt.

> Les mer her