Norsk Industri

Innhold

Målrettet arbeid med sykefravær gir resultater

Aktuelt, Nyhet, HMS og IA

Publisert

Gode kolleger på møterom

I tredje kvartal 2019 hadde Mapei rekordlavt sykefravær på 1,2 prosent, og for året var totalfraværet på 2,9 prosent. Foto: Mapei

I tredje kvartal 2019 hadde Mapei rekordlavt sykefravær på 1,2 prosent, og for året var totalfraværet på 2,9 prosent. Det er langt under målet om å ligge under fire prosent. Målrettet arbeid over tid har gitt gode resultater.

Mapei er en arbeidsplass med høy trivsel, godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær. Mange ansatte tilbringer hele yrkeskarrieren i bedriften.

– Vi har stor tro på Lean Manufacturing, involvering av de ansatte og å gi tillit og ansvar. Vi følger opp avvik som nestenuhell og personskader, både i ledergruppa og i arbeidsmiljøutvalget, der vi samarbeider med de ansatte og fagforeningene. I tillegg følger vi opp alle som er syke, og tilrettelegger arbeidsoppgaver der det er mulig., forteller HR Manager Frode Ek Skarnes i Mapei Nordic.

> Les mer her (mapei.no)