IA-gruppen inviterer til seminar

IA-gruppen skal jobbe med arbeidsmiljø og sykefravær, og spesielt med å følge opp IA-avtalens innsatsområder.

Gratis digitalt IA-seminar om sykefravær og arbeidsmiljø

Norsk Industris IA-gruppe inviterer til gratis seminar 21. september kl. 08.30-12.00.

Det blir presentasjoner av nye prosjekter og verktøy som gir påfyll og inspirasjon til å jobbe med arbeidsmiljø og sykefraværsoppfølging.

 Litt om arbeidet til IA-gruppen:​

 • Gir innspill og råd til Norsk Industri vedrørende IA-avtalen
 • Erfaringsutveksling av gode tiltak for å bedre arbeidsmiljøet i industrien​
 • Jobbe for digitalisering av hele sykefraværsoppfølgingen​ og etablering av samhandlngsplattform for alle de relevante aktørene (arbeidsgiver, lege, BHT, NAV mm)
 • Bidra til overføring av beste praksis mellom bedrifter og bransjer​
 • Spre kunnskap om beste praksis til resten av industrien​, bl.a. gjennom et årlig IA-seminar
 • Øke rekrutteringen til sykefraværsstatistikken​
 • IA-gruppen rapporterer til HMS-utvalget og til Norsk Industris styre​
 • IA-gruppen jobber via arbeidsgrupper der dette er hensiktsmessig.​
 • Det legges opp til samarbeid mellom HMS-utvalget og Arbeidsmedisinsk utvalg for koordinering og hindre overlapping i arbeidsoppgavene.​
 • IA-gruppen har ansvar for programmet til det årlige seminaret om arbeidsmiljø og sykefravær​
 • IA-gruppen møtes fire ganger per år.​

Er du ansvarlig for arbeidet med sykefravær og arbeidsmiljø i din virksomhet og ønsker du å delta i dette arbeidet, så send en epost til Pernille Vogt. Vi tar da kontakt med deg når det blir utskiftninger.

 

Forran fv: Roy Hovland, Aslaug Oftenes-Lie, Svanhild Skagestad, Jens Morten Corneliussen. Bak fv: Tone-Bente Solberg, Marianne Michaelsen, Nina Dahlstrøm, Tone Birgitte Framgård, Mette Maudal. Heidi Borgen og Silje Løkeng var ikke til stede når bildet ble tatt. Oktober 2019. Foto: Norsk Industri.

Medlemmer:

Equinor ASA, Svanhild Skagestad, leder av IA-gruppen
Aker Solutions AS, Roy Hovland
Borregaard Ltd. AS, Tone-Bente Solberg
FMC Technip AS, Silje Løkeng

GE-Healthcare AS, Aslaug Oftenes-Lie
Glencore Nikkelverk AS, Marianne Michaelsen
Kongsberg Defence & Aerospace AS, Mia Vannebo
Stena Recycling AS, Tone Anne Alvestad
Ulefoss AS, Tone Birgitte Framgård
Vard Group AS, Jens Morten Corneliussen

IA-gruppen er en undergruppe til HMS-utvalget i Norsk Industri.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!