IA-gruppen

IA-gruppen

Forran fv: Roy Hovland, Aslaug Oftenes-Lie, Svanhild Skagestad, Jens Morten Corneliussen. Bak fv: Tone-Bente Solberg, Marianne Michaelsen, Nina Dahlstrøm, Tone Birgitte Framgård, Mette Maudal. Heidi Borgen og Silje Løkeng var ikke til stede når bildet ble tatt. Oktober 2019. Foto: Norsk Industri.

IA-gruppen skal jobbe med arbeidsmiljø og sykefravær, og spesielt med å følge opp IA-avtalens innsatsområder.

 Sentrale oppgaver for IA-gruppen vil være:​

 • Gi innspill og råd til Norsk Industri vedrørende implementering av ny IA-avtale ​
 • Erfaringsutveksling av gode tiltak for å bedre arbeidsmiljøet i industrien​
 • Jobbe for digitalisering av hele sykefraværsoppfølgingen​
 • Bidra til overføring av beste praksis mellom bedrifter og bransjer​
 • Spre kunnskap om beste praksis til resten av industrien​
 • Øke rekrutteringen til sykefraværsstatistikken​

 • IA-gruppen rapporterer til HMS-utvalget og til Norsk Industris styre​
 • IA-gruppen vil etablere arbeidsgrupper der dette er hensiktsmessig.​
 • Det legges opp til samarbeid mellom HMS-utvalget og Arbeidsmedisinsk utvalg for koordinering og hindre overlapping i arbeidsoppgavene.​
 • IA-gruppen har ansvar for programmet til det årlige seminaret om arbeidsmiljø og sykefravær​
 • IA-gruppen møtes to ganger per år.​

Medlemmer:

Equinor ASA, Svanhild Skagestad, leder av IA-gruppen
Aker Solutions AS, Roy Hovland
Borregaard Ltd. AS, Tone-Bente Solberg
FMC Technip AS, Silje Løkeng

GE-Healthcare AS, Aslaug Oftenes-Lie
Glencore Nikkelverk AS, Marianne Michaelsen
Jotun AS, Nina Dahlstrøm
Kongsberg Defence & Aerospace AS, Mette Maudal
Stena Recycling AS, Heidi Borgen
Ulefoss AS, Tone Birgitte Framgård
Vard Group AS, Jens Morten Corneliussen

IA-gruppen er en undergruppe til HMS-utvalget i Norsk Industri.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!