Grafisk bransjeforening - print og kommunikasjon

Aktuelle saker fra grafisk

  1. Eget bærekraftprogram for Grafisk bransjeforening

    Trykt i Norge inviterer nå til et bærekraftprogram for Grafisk bransjeforening sammen med Maria Peltokangas i Corporate Good. Du inviteres til fem webinarer om dette viktige temaet. Vær forberedt til rapporteringsplikten som kommer.

  2. Vårseminar i historiske omgivelser

    Sett av i kalenderen torsdag 11. til fredag 12. april. Det er tid for vårseminaret og årsmøtet i Grafisk bransjeforening Øst. Denne gang samles vi på Karljohansvern i Horten, og vi skal bo på Sjømilitære Samfund.

  3. Merkur Grafisk

    Merkur Grafisk og Bokbinderiet Johnsen har gjennom flere tiår vært trofaste og gode produsenter av bøker til det norske markedet, men har de senere årene sett behov for å effektivisere driften for å kunne stå godt rustet i konkurransen med utenlandske aktører.

Trykt i Norge Trykt i Norge. Foto: Ukjent

KAMPANJE: Trykt i Norge

Medlemmer av Grafisk Bransjeforening kan merke sine produkter med et unikt kvalitetsstempel som viser at en trykksaken er laget i Norge, av en seriøs bedrift med omtanke for miljøet og lokalsamfunnet.

Grafisk illustrasjonsbilde Grafisk illustrasjonsbilde. Foto: Gina Sanders - stock.adobe.com

KAMPANJE: Two Sides

En global kampanje som løfter fram miljøfordelene med papir, og arbeider mot feilaktige påstander om at papirbruk er mer skadelig for miljøet enn bruk av elektronisk kommunikasjon.

Kontaktpersoner i Grafisk Bransjeforening:
Portrett
Martin Jørgen Thorgersen