Norsk Industri

Innhold

Grafisk chilli - herobilde til Grafisk bransjeside

Grafisk bransjeforening - print og kommunikasjon

Aktuelle saker fra grafisk

 1. Aktuelt, Grafisk bransjeforening

  NTNU Gjøvik: Grafisk mot 2021

  Januar-seminaret Grafisk mot 2021 på NTNU Gjøvik er blitt en tradisjon. Nå inviterer Grafisk Utdanningsfond tillitsvalgte og bedriftsledere, samt studentene på NTNU Gjøvik til seminar på NTNU Gjøvik 30. – 31. januar 2020. Meld deg på!

 2. Aktuelt, Grafisk bransjeforening

  Grøset Trykk og Merkur Grafisk går sammen

  1. november 2019 fusjonerer to store aktører i grafisk bransje. Både Merkur Grafisk og Grøset Trykk legger vekt på bærekraft og miljø. Nå går de en felles og grønn fremtid i møte.

 3. Aktuelt, Grafisk bransjeforening

  Vår nye rådgiver

  Du traff henne kanskje på årets landsmøte? Advokatfullmektig Nora Køber Garvoll har overtatt rollen som rådgiver for Grafisk bransjeforening etter Andrè Berka som har begynt i NHO.

Kontaktpersoner i Grafisk Bransjeforening: