Grafisk- print og kommunikasjon

Vi er en bransjeforening for grafiske bedrifter med en virksomhet som omfatter alt fra kunderådgivning, idearbeid og grafisk design til trykk, ferdiggjøring, produksjon av nettsider, webdesign, print til web og web til print.

Om oss

Grafisk bransjeforening – print og kommunikasjon bygger på mer enn hundre års tradisjon som interesseorganisasjon, hvor vi kontinuerlig arbeider for å styrke medlemmenes konkurransekraft og rammebetingelser. Vi tar rådgiverrollen for deg som arbeidsgiver og bidrar til utveksling av tilgjengelig kunnskap og erfaring fra hele bransjens verdikjede. Foreningens medlemmer står for 75 prosent av verdiskapningen i grafisk bransje i Norge.

Den grafiske bransje i Norge dekker i dag de fleste behov i et fragmentert kommunikasjonsmarked. Tidligere var grafisk synonymt med typografi og trykk. I dag omfatter virksomheten til de grafiske bedriftene alt fra kunderådgivning, idéarbeid og grafisk design til trykk, ferdiggjøring, produksjon av nettsider, webdesign, print til web og web til print. Våre medlemmer dekker de fleste kommunikasjonsbehov en kunde måtte ha.

Våre vedtekter

Slik er vi organisert

Grafisk bransjeforening- print og kommunikasjon har i dag en administrasjon på to personer, et styre og representantskap. Representantskapet består av alle distriktslederne som møtes et par ganger i året. Styret har møter en gang i måneden.

Styret Grafisk bransjeforening

Leder:
Kjetil Sjøeng, Merkur AS

Nestleder:
Morten Gunnarshaug, Aksell AS

Styremedlemmer:
Inger Marie Spange, Storybold Reklamebyrå AS   
Ørjan Risanger, HBO Novaprint AS
Joe Magnus Ottesen, Rolf Ottesen AS
Eirik Bergh, MMC Label Norway AS
Aage Skar, Skipnes kommunikasjon AS

Varamedlem:
Jørn Våraker, HG Media AS
Alexander Strand, Fagtrykk AS

Distriktsforeninger Grafisk bransjeforening

Distriktforeningene arrangerer medlemsmøter og med faglig og sosialt innhold.
Distriktsforeningene har et eget styre. Styreleder er medlem av representantskapet i Grafisk bransjeforening. 
 
ØST
Helge Gabriel Lundeby, Aksell AS
 
NORD

Sturla Fossum, Lundblad Media AS

MIDT-NORGE
Geir Hagen, Skipnes Kommuniukasjon AS
 
VEST
Thomas Erichsen, Aksell AS
 
ROGALAND
Tom B. Norland, Ålgaard Offset 
 

Miljø

Alle medlemmer i Grafisk bransjeforening er miljøsertifiserte, gjennom Svanemerket, Blomsten, Fyrtårnet eller andre relevante sertifiseringsordninger.

Papiret som benyttes i produksjonen av trykksaker i Norge, er produsert for det meste i Norden og er vannkraftbasert. Tømmeret som benyttes kommer fra sertifisert, bærekraftig skog. Skogen i Europa har en årlig tilvekst tilsvarende et areal på 1500 fotballarenaer.

Papirindustrien tar ut kun 11 prosent av all skog som årlig avvirkes i Europa.

> Svanemerket 

Intergraf

Intergraf fremmer og beskytter interessene til den grafiske bransjen. Trykkerier er i ferd med å gå fra å være kun trykkerivirksomheter til å tilby komplette kommunikasjonstjenester, inkludert digitale tjenester. Intergrafs undertittel er derfor "Europeisk føderasjon for trykt og digital kommunikasjon".

Les mer på intergraf.eu

Nettverk

 

Grafisk bransjeforening er Norges viktigste nettverk for grafiske bedrifter.

Derfor sørger vi for at mulighetene til nettverksbygging og sosiale aktiviteter er høyt prioritert i planleggingen av kurs og konferanser. I hverdagen er man konkurrenter, men på bransjeforeningens arrangementer står nettverksbygging og kollegialt samvær sentralt

Den aller viktigste møteplassen for våre medlemmer er det årlige landsmøtet. Her har det faglige og det sosiale like stor verdi. Distriktsforeningene skifter på med å være lokalt vertskap for landsmøtene.
Gjennom året har også distriktsforeningene sine sosiale og faglige arrangementer.

Administrasjonen:

Portrett
  • Robert Wright
  • Bransjesjef Grafisk bransjeforening
  • Kristin Ødegård
  • Konsulent