Norsk Industri

Innhold

Grafisk- print og kommunikasjon

Vi er en bransjeforening for grafiske bedrifter med en virksomhet som omfatter alt fra kunderådgivning, idearbeid og grafisk design til trykk, ferdiggjøring, produksjon av nettsider, webdesign, print til web og web til print.

Om oss

Grafisk bransjeforening – print og kommunikasjon bygger på mer enn hundre års tradisjon som interesseorganisasjon, hvor vi kontinuerlig arbeider for å styrke medlemmenes konkurransekraft og rammebetingelser. Vi tar rådgiverrollen for deg som arbeidsgiver og bidrar til utveksling av tilgjengelig kunnskap og erfaring fra hele bransjens verdikjede. Foreningens medlemmer står for 75 prosent av verdiskapningen i grafisk bransje i Norge.

Den grafiske bransje i Norge dekker i dag de fleste behov i et fragmentert kommunikasjonsmarked. Tidligere var grafisk synonymt med typografi og trykk. I dag omfatter virksomheten til de grafiske bedriftene alt fra kunderådgivning, idéarbeid og grafisk design til trykk, ferdiggjøring, produksjon av nettsider, webdesign, print til web og web til print. Våre medlemmer dekker de fleste kommunikasjonsbehov en kunde måtte ha.

> Last ned våre vedtekter

Administrasjonen: