Kunnskapsdeling

Våre medlemsbedrifter er en sentral del av verdikjeden for markedsføring og kommunikasjon.

Det er et marked som er i kontinuerlig endring. Nye kanaler, ny teknologi, nye produkter og nye forretningsmodeller krever ny kompetanse og oppdatering av eksisterende kunnskap.

Kundenes behov forandrer seg i takt med endringene i markedet. Bransjeforeningen tilrettelegger for faglig oppdatering, kompetanseoverføring og kunnskapsdeling. Vi arrangerer kurs og seminarer, er engasjert i utviklingen av relevant grunnutdannelse i grafiske fag og formidler informasjon om utviklingen i markedene og i bransjen, nasjonalt og internasjonalt.

Alle medlemsmøter i regi av Grafisk bransjeforening har et faglig innhold. 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!

Portrett
  • Robert Wright
  • Bransjesjef Grafisk bransjeforening