Lønnsomt

Grafisk bransjeforening - lønnsomt medlemskap.

Det skal være lønnsomt og nyttig å være medlem av Grafisk bransjeforening. Gjennom vår tilknytning til Norsk Industri og NHO tilbyr vi mange gode økonomiske rabattavtaler blant annet innenfor frakt, strøm, tjenestepensjon, hotellavtaler, drivstoff og forsikring. Her er det mulig å oppnå store besparelser.

> Se medlemsfordeler i Norsk Industri

Bedriftene får rask tilgang til arbeidsgiverservice gjennom våre dyktige advokater, og vi gjennomfører tariff og lønnsforhandlinger. Grafisk bransjeforening er opptatt av å være en sparringpartner og rådgiver for det bedriftsleder er opptatt av.

Q&A: Grafisk bransjeforening

Hvem kan bli medlem av Grafisk bransjeforening?

  • Grafiske bedrifter/ferdiggjøringsbedrifter
  • Skilt og dekor
  • Etikett
  • Emballasje
  • Silketrykkerier
  • Boktrykkerier
  • Kommunikasjonsbedrifter
  • Designbyråer

Hvordan søker jeg om medlemskap?

Det er en enkel prosedyre. Gå inn på http://legacyweb.nho.no/innmelding/ hvor du registrerer din bedrift- og du får beregnet kontingenten- og kan sende søknaden om medlemskap.

Selv om jeg driver alene, kan jeg bli medlem av bransjeforeningen? 

Det er ingen begrensninger i antall ansatte – også enmannsbedrifter er velkommen.

Hva koster medlemskapet?

 • Norsk Industri er den største landsforeningen i NHO-fellesskapet og har den laveste kontingenten. For å bli medlem i Norsk Industri, må man også bli medlem i NHO.
  Les mer og se priser her
 • Kontingenten til Grafisk bransjeforening er 1,5 promille av lønnsmassen opp til lønnsmasse på 12,5 millioner kroner og 0,1 promille av resterende lønnsmasse. Minstekontingent er 1500,-
 • Melder man seg inn i løpet av første halvår, betaler man halv kontingent i innmeldingsåret. Minstekontingenten til Norsk Industri og NHO er kr 3 000,- i året.

Må bedriften ha tariffavtale og fagorganiserte ansatte?

 • Det er ikke krav om at bedriften har tariffavtale eller fagorganiserte ansatte.
 • Har man tariffavtale, betaler man en premie til NHOs Konfliktfond på 0,45 o/oo av samme grunnlag. Melder man seg inn i løpet av siste halvår, er medlemskapet gratis i innmeldingsåret

Må jeg betale ekstra for juridisk assistanse?

 • Juridisk assistanse er "gratis", dekket av medlemskontingenten. Det er en advokat i Norsk Industri som spesielt er dedikert medlemmer av Grafisk bransjeforening.

Kan jeg delta på alle kurs og arrangementer?

 • Alle kurs, konferanser og andre arrangementer i regi av NHO, Norsk Industri og Grafisk bransjeforening er åpne for alle medlemmer. Det beregnes en kursavgift.

Hvor finnes det distriktsforeninger?

 • Grafisk bransjeforening har distriktsforeninger i Nord-Norge, Trøndelag, Hordaland, Rogaland og Øst (dekker hele Østlandet)

Har distriktsforeningene egne arrangementer?

 • Distriktsforeningene har egne arrangementer med faglig og sosialt innhold.

Kan vi som medlem benytte NHOs regionkontorer?

 • NHOs regionkontorer står til disposisjon for alle medlemmer. De har nyttig lokalkunnskap og kompetanse blant annet innenfor arbeidsgiverservice og myndighetskontakt.

Grafisk bransjeforening

Det skal være lønnsomt og nyttig å være medlem av Grafisk bransjeforening. Gjennom vår tilknytning til Norsk Industri og NHO tilbyr vi mange gode økonomiske rabattavtaler blant annet innenfor frakt, strøm, tjenestepensjon, hotellavtaler, drivstoff og forsikring. Her er det mulig å oppnå store besparelser.

Bedriftene får rask tilgang til arbeidsgiverservice gjennom våre dyktige advokater, og vi gjennomfører tariff og lønnsforhandlinger. Grafisk bransjeforening er opptatt av å være en sparringpartner og rådgiver for det bedriftsleder er opptatt av.

Møteplasser og kompetanse

 • Grafisk bransjeforening tilbyr flere bransjemøter, kurs og konferanser gjen­nom året.
 • Distriktsforeningene i bransjeforeningen arrangerer også egne medlemsmøter med faglig og sosialt innhold.
 • Vårt eget landsmøte og de aktivite­ter som distriktsforeningene tilbyr, er de viktig­ste arenaer for faglig påfyll i bransjeforenin­gen.

Grafisk Utdanningsfond (GU)

 • GU er en tariffestet ordning gjennom overens­komstene for aviser, avistrykkerier, grafiske bedrifter og bokbindere.
 • Fondets midler benyttes til kompetansehevende tiltak overfor medlem­mene og ungdom under utdanning, i form av kursrefusjoner, økonomiske tilbud og stipend.
 • Fondet har et sekretariat med en representant fra Norsk Indus­tri og en representant fra Fellesforbundet som blant annet skal forberede saker som fondets styre skal behandle.
 • GU jobber med å tilby mer relevante kurs- og etterutdanning relevant for bransjen.

  > Her finner du mer informajon og søknadsskjema til Grafisk Utdanningsfond
  > Har du spørsmål, ta kontakt med Kristin Ødegård

Du kan lese mer om GU her

Salgs- og leveringsbetingelser for grafisk bransje

Avtalen gjelder for prepress, trykk, ferdiggjøring og bokbind. Den gjelder både for avtaler mellom grafiske leverandører og for avtaler mellom grafiske leverandører og andre kunder.
Logg inn for å få tilgang til avtalen her

Ikke-medlemmer kan kjøpe avtalen for kr. 500,-.

Internasjonalt

 • Intergraf er den viktigste faglige internasjo­nale tilknytningen for Grafisk bransjeforening.
 • Intergraf har i de siste årene og spesielt det siste året modernisert sin kommunikasjon til medlemmene. Hovedoppgaven er å fremme og beskytte vår bransje og tilliggende bransjers interesser, samarbeide med europeiske institu­sjoner og sikre konkurransekraften til grafisk sektor gjennom lobbyvirksomhet, informasjon og nettverksbygging.
 • Intergraf er et viktig brohode for bran­sjen inn mot europeiske myndigheter og en drivkraft bak nytenkning og kompetanse i vår industri. 
 • Les mer om Intergraf her

Ung i Grafisk (UiG)

 • UiG er et faglig og sosialt nettverk opprinnelig for ansatte under 40 år, i grafisk bransje som er bedrifts­leder, mellomleder eller kommende leder i en grafisk bedrift. UiG-medlemmene utgjør et sosialt nettverk for erfaringsutveks­ling og faglig påfyll. 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!

Portrett

Medlemskap og fordeler

Som medlem i Norsk Industri kan vi tilby mange gode fordeler, juridisk bistand, påvirkningsmuligheter, faglig nettverk mm.