NF/NTK standardkontrakter

Norsk Industri har i samarbeid med Norsk olje og gass utviklet standardkontrakter for leveranser til norsk kontinentalsokkel.

Kommentarutgaver / litteratur om standardkontrakter
Presentasjoner

I 2016 ble det holdt et seminar om NTK- og NF-standardkontrakter innenfor olje- og gassbransjen med 130 deltakere. Presentasjonene fra seminaret finner du her: