Ønsker regjeringens forslag om et eksportstrategiråd velkommen

Publisert

Containerskip i fjord

Foto: AdobeStock.

Norsk Industri ønsker eksportstrategirådet velkommen, men er skuffet over at det ikke ble foreslått å etablere et eksportkontor for design- og ferdigvareindustrien.

– Norsk Industri verdsetter at beslutningen om de strategiske eksportfremmesatsingene løftes ut av Innovasjon Norge og legges til det nyopprettede Eksportstrategirådet. Det er et godt svar på den omfattende kritikken både næringslivet og områdegjennomgangen hadde rundt eksportsatsinger de siste årene, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

– Samtidig er vi overrasket over at midlene som forvaltes til gjennomføring av eksportprosjekter utelukkende skal kanaliseres gjennom eksisterende virkemiddelaktører. Her mener vi Eksportstrategirådet selv må kunne la ulike aktører kunne konkurrere om oppdrag, som ellers er vanlig når man skiller bestiller- og utøverroller. Oftest vil eksisterende virkemiddelapparat kunne påta seg oppdrag, men det blir feil å la dem få monopol uten å vurdere alternativer, sier Sunde.

Norsk Industri og en samlet norsk design- og ferdigvare industri ble skuffet over at regjeringen ikke la frem et forslag om et eksportkontor for design- og ferdigvareindustrien i revidert nasjonalbudsjett 2021.

– Vi hadde håpet at forslaget om det nye eksportvirkemiddelet Eksportstrategirådet ville gi bransjen det nødvendige løftet til å bli Norges nye eksportmotor, sier bransjesjef Egil Sundet i Norsk INdustri Designindustrien.

- Norsk Industri ber om 50 millioner kroner årlig til etablering av et eksportkontor for design- og ferdigvareindustrien. Dette vil samle dagens eksportfremme for sektoren og styrke innsatsen med finansiell risikoavlastning, med formål å øke eksport og verdiskaping. Bevilgningen skal møtes av minst det samme fra industrien, sier Sundet.

Tall fra OECD viser at norsk eksport har tapt mer enn halvparten av sine markedsandeler siden 1997. Evalueringen av virkemiddelapparatet (Deloitte) viste at brukerne ikke er fornøyd med eksportfremme-arbeidet foruten de bransjespesifikke eksportkontorene. Samtidig viser rapporten Eksportkreditt la frem i august 2020 (Menon) at Norge har de desidert svakeste eksportfremmevirkemidlene sammenlignet med blant annet Sverige, Danmark og Nederland.

For Norsk Industri er det nærliggende å konkludere med at Norge ikke kan regne med eksportvekst uten flere og styrkede satsinger, og at arbeidet med eksportfremme må bli etterspørselsorientert og styrt mer av brukerne fra bransjer og bedrifter gjennom flere eksportkontorer eller liknende modeller.

  • Egil Sundet
  • Bransjesjef - Designindustrien og Teko bransjeforening
  • Pressebilder