Statsbudsjettet 2020: Må holde CCS-trykket oppe

Publisert

Norcem, Brevik

Norcem i Brevik i Telemark er ett av industrianleggene der CO₂-fangst prøves ut. Foto: Norsk Industri.

Regjeringen foreslår å bevilge 215 millioner kroner til industriaktørenes arbeid med karbonfangst- og lagringsprosjektet i 2020. Dette legger til rette for å opprettholde fremdriften.

Det er helt avgjørende at regjeringen holder trykket oppe og følger prosjektplanen for fullskalaprosjektet slik at investeringsbeslutningen kan fattes i 2020, og da senest i forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet for 2021. Norsk Industri merker seg at også regjeringens eksterne kvalitetssikrer mener at en fremdriftsplan som tar sikte på investeringsbeslutning i 2020 synes å være godt planlagt og gjennomførbar.

Norsk Industri er fornøyd med regjeringens forslag, som betyr at de kan opprettholde fremdriften.