Statsbudsjettet 2024: Grunnrenteskatt på vindkraft fra 2024

Publisert

Vindmøller på Haram ved Ålesund.

Vindmøller på Haram ved Ålesund. Foto: Norsk Industri

Norge trenger mer kraft raskt. Landbasert vindkraft vil på kort og mellomlang sikt være en vesentlig bidragsyter for å bedre den nasjonale forsyningssituasjonen. Det er derfor helt avgjørende at forutsigbare rammebetingelser kommer på plass.

Regjeringen legger opp til å innføre en effektiv skattesats på 35 prosent for landbasert vindkraft fra og med inntektsåret 2024. Det foreslås overgangsordninger for eksisterende vindkraftanlegg. Industrien har sammen med fagbevegelsen og kraftbransjen bedt om en kontantstrømskatt. Vi registrerer at det er ulik oppfatning om godheten i forslaget fra regjeringen. Nødvendige endringer og avklaringer må derfor komme under Stortingsbehandlingen.

> Les mer på regjeringen.no