Statsbudsjettet 2020: Endringer i Skattefunn

Lyspære

Ill.: AdobeStock.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020, fremkommer nå flere endringer som totalt koster staten 150 millioner ekstra i året.

Industrien bruker Skattefunn mye. Særlig ettersom den er rettighetsbasert og relativt grei å forholde seg til i forhold til andre forskningsfinansiering. I forbindelse med evaluering av Skattefunn, sendte Finansdepartementet forslag til justeringer på høring, som Norsk Industri responderte på.

I endringene som fremkommer har man delvis tatt høringsinnspillene inn over seg. De viktigste endringene er:

  • Timesatsen økes til fra 600 til 700 kroner (koster staten 310 millioner ekstra)
  • Støttesatsen blir 19 prosent uavhengig av bedriftsstørrelse (her kniper staten inn 70 millioner)
  • Maksimalt fradragsgrunnlag på 25 millioner per skattepliktig (her kniper staten inn 90 millioner)
  • Fradragsretten begrenses til EØS-land og land Norge har skatteavtale eller informasjonsutvekslingsavtale med

> Statsbudsjettet 2020: Skatter, avgifter og toll