Høring om endringer i Skattefunn-ordningen

Publisert

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i Skattefunn-ordningen. Her kan du lese Norsk Industris høringssvar.

Skattefunn-ordningen er den største støtteordningen for næringsrettet forskning og utvikling, og den benyttes i stort omfang i industrien. Norsk Industri mener ordningen utgjøre et viktig bidrag til nyskaping og økt produktivitet i industrien, og er derfor fornøyd med at ordningen videreføres. I vårt høringssvar finner du våre kommentarer til enkelte av forslagene om endring i ordningen.

> Last ned høringssvar