Statsbudsjettet 2020: Bioavgift kan føre til høyere klimagassutslipp

Publisert

Bilkø

Foto: AdobeStock.

Det foreslås innført veibruksavgift på flytende biodrivstoff på det som brukes utover innblandingspåbudet. For næringstransporten er biodrivstoff en viktig bidragsyter til reduserte klimagassutslipp. En endring i ordningen vil gjøre det vanskelig å nå reduksjonsmålene.

I 2015 ble veibruksavgiften for biodrivstoff fjernet for å stimulere til økt produksjon av biodrivstoff. Dette har lykkes og dersom det nå innføres en avgift på innblanding over 20 prosent vil det ikke lønne seg å blande inn ytterligere biodrivstoff. I første halvår 2019 var innblandingen på 23 prosent. Altså overoppfyllelse av neste års påbud allerede i 2019.10.07

En innføring av avgift vil gi et tak på hvor mye biodrivstoff det er behov for i det norske markedet. Det vil gi en redusert fornybarandel i veitrafikken.

Det vil også være til hinder for investeringere i produksjon av avansert biodrivstoff som er underplanlegging i Norge. Investeringer i nye industrianlegg krever forutsigbare og langsiktige rammebetingelser, og en slik endring nå er ikke investeringsvennlig.

> Les også: Bioavgift kan gi høyere klimagassutslipp (Drivkraft Norge)