Viktige tiltak fra regjeringen

Publisert

Skjermbilde fra regjeringen pressekonferanse 13. mars 2020

Skjermdump: regjeringen.no.

13. mars kom regjeringen og Norges Bank med treffende og presise krisetiltak i en første fase for å søke å avhjelpe situasjonen for industri og annet næringsliv, som i en akutt unntakstilstand opplever manglende ordreinngang samt pågående produksjons- og leveranseproblemer.

Innen kort tid kan det komme langt kraftigere skyts fra regjeringen, men de ønsker seg litt tid til å kunne analysere situasjonen mht. hva som er mest egnet grep å ta.

Norges Bank har utenom fastsatte rentemøter redusert styringsrenten fra 1,5 til 1,0 prosent. Dette er ment for å redusere lånebyrden for lånekunder og vil etter en normalisering også kunne øke etterspørselen i samfunnet. De har i tillegg tilbudt ekstraordinære kortsiktige lån til bankene. Viktigst av alt er at de har initiert at bankene får økt sin utlånskapasitet med hele 500-600 milliarder kroner, ved at bankene får redusert sin motsykliske kapitalbuffer. Dette har i dag Finansdepartementet vedtatt, etter råd fra sentralbanken.

> Les også: Norges Bank tar gode grep

- Disse kapitalvedtakene er noe av det viktigste som har skjedd i dag. Det er liten tvil om at mange bedrifter i dagens situasjon med svake inntekter får akutte behov for å trekke på kassakreditten eller ta opp nye lån. Jeg legger til grunn at den økte lånerammen bankene fikk i dag, blir brukt for å unngå at bedriftskundene deres klapper sammen, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Lettelse i permitteringsreglene

Permitteringsreglene er vesentlig lettet på for arbeidsgiver, ved at antall dager med lønnsplikt er redusert fra 15 til 2 dager. Ventedagen for ansatte er opphevet, slik at ansatte rammes mindre. Regjeringens forslag er ventet behandlet i Stortinget mandag, og og regelverket trer derfor sannsynligvis i kraft i løpet av neste uke.

- Vi er vant med at permitteringsregelverket brukes i kriser, og her har regjeringen gått lenger enn i tidligere kriser. Det er klokt, sier Lier-Hansen.

> Mer om permitteringsreglene på nho.no

Regjeringen har også innført noen skattetiltak om utsettelse av betaling av formuesskatt samt tilbakeføring av underskudd mot tidligere beskattet overskudd.

- Detter er et bra tiltak på kort sikt, og jeg merker meg at finansministeren sa at han vurderer utsettelse av innbetalingen av arbeidsgiveravgiften. Dette har vi foreslått for regjeringen, og jeg tror det kommer om kort tid, da det er virkningsfullt når det gjelder likviditet, sier Lier-Hansen.

Ellers økes rammen for Bedriftsintern Opplæring (BIO) fra 55 til 105 millioner kroner. Lånerammene i Innovasjon Norge på hhv. 2,5 milliarder kroner i lavrisikolån og 1,4 milliarder kroner i innovasjonslån, som var ment å vare hele året, kan nå brukes raskere. Det ligger i korta at disse lånerammene vil få påfyll til våren, om de brukes mye. Disse tre tiltakene har mange industribedrifter god erfaring med.

- Nå flyttes spenningen frem mot neste runde med krisetiltak. I den situasjonen verdsetter vi alle gode råd vi får fra medlemmene når vi syr sammen vår ønskeliste. Norsk Industri og NHO-fellesskapet har tett kontakt med regjeringen hele tiden om dette, sier Lier-Hansen.

> Se alle tiltakene på regjeringen.no