Norges Bank tar gode grep

Publisert

Norges Bank fasade

Foto: Espen Schive / Norges Bank.

Norsk Industri er fornøyd med de grepene Norges Bank nå gjennomfører for å sikre norsk økonomi.

Rentekuttet var ventet, og er selvsagt noe vi hilser velkommen i dagens usikre situasjon.

- Vel så viktig er det at Norges Bank nå kutter kapitalbufferen. Det vil styrke bankenes evne til å gi fortsatte lån og øke kassakreditten til industri og næringsliv som trenger det, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

- Vi er kjent med at redusert motsyklisk kapitalbuffer øker bankenes utlånskapasitet med 5-600 milliarder kroner. Dette er derfor et viktig og kraftig tiltak, sier Lier-Hansen.

> Les mer her (Norges Bank)