Lønnssprekk i stat og kommune i fjor

Publisert

Penger

Illustrasjon: AdobeStock.

Teknisk Beregningsutvalg (TBU) konstaterer at timelønnskostnadene i Norge i industrien fortsatt ligger 33 prosent over våre handelspartnere i EU.

Årslønnsveksten i industrien i fjor var 3,1 prosent.

- Siden rammen i fjor var 3,2 prosent, har frontfaget igjen levert som annonsert, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

TBU viser imidlertid at offentlig sektor i fjor endte på 3,8 prosent i staten og 3,5 prosent i kommunene.

- Vi kan ikke ha en offentlig sektor som fristiller seg fra frontfaget som tilfellet var i fjor. Poenget med frontfag er at det skal følges, ikke være et gulv, sier Lier-Hansen.

TBU spår inflasjon i år på 1,5 prosent.

- Med såpass lav inflasjon i år, må målet for frontfagsforhandlingene nå være å forbedre industriens konkurranseevne, noe som kan kombineres med ønsket om en viss reallønnsvekst, sier Lier-Hansen.

> Les mer her