Slik gjennomføres programmet

Programmet er basert på en gjennomføring over 18 måneder. Forankring i bedriftens styre og samarbeidsorganer som bedriftsutvalg eller arbeidsmiljøutvalg er essensielt. Partssamarbeid og involvering av de ansatte er et gjennomgående element i prosjektets gjennomføring.

Det etableres en egen styringsgruppe for prosjektet(ene) i bedriften bestående av representanter fra ledelsen og de tillitsvalgte. Det vil også være naturlig å inkludere andre ansatte med kjernekompetanse på det aktuelle prosjektområdet.

Aktivitetene er delt inn i tre faser, hvor bedriften får besøk av rådgiver hver andre uke i fase 1 og 2, og en typisk gjennomføring vil se ut som følger:

Fase 1: Styringsgruppe; etablere samsyn og drivkraft (10 uker)
  • Beskrive utfordringer, ambisjoner og nøkkeltall
  • Undersøke og beskrive kundebehov og forventninger
  • Kartlegge medarbeidernes innstilling og forventning
  • Kartlegge lean status
  • Etablere fremdriftstakt med pulsmøte og pulstavle
  • Utarbeide veiledende prinsipper
  • Organisering i fase 2
Fase 2: Pilotfasen (32 uker)

Etablere dypere forståelse og eierskap. Velge område for prosjekt(er). Dette er også en læringsarena for implementering av egnede forbedringsverktøy og metoder.

Fase 3: Linjeorganisasjon (26 uker)

Etablere bred forankring og involvering i virksomheten.

Partssamarbeid

Norsk Industri, Industri Energi og Fellesforbundet som bransjepartnere, vil være pådrivere for at organisering, involvering, samarbeid og fremdrift på de enkelte bedriftene skjer i henhold til hele prosjektets basis som er partssamarbeid.