Pilotprosjekt

Det er satt i gang et pilotprosjekt hvor fem bedrifter tester ut Produktivitetsspranget.

Hovedhensikten med pilotfasen er å utvikle og verifisere konseptet og arbeidssettet i Produktivitetsspranget, samt å etablere en plattform for å sikre et langsiktig nasjonalt forbedringsprogram for SMB-segmentet.

Pilotbedriftene er:

  • Bussbygg
  • Brødrene Midthaug
  • Dokka Fasteners
  • Furnes Jernstøperi
  • Partner Plast

Resultater herfra vil være et nyttig grunnlag for å tilpasse den videre utformingen av Produktivitetsspranget.

Har du spørsmål - ta kontakt på kurs@norskindustri.no