Erfaringer fra svenske Produktionslyftet

Produktionslyftet i Sverige, med gjennomføring i ca. 250 bedrifter, har gitt et stort tilfang på erfaringer og resultater. Disse er dokumentert gjennom følgeforskning hvor virksomhetenes nøkkeltall og kvalitative effekter er sammenlignet med tilsvarende foretak i det samme tidsrommet.

Generelt kan forbedringene i bedriftene etter Produktionslyftet beskrives slik:

  1. Bedriftskulturen ble fornyet på en svært positiv måte. Dette avdekkes på avslutningsseminarer hvor bedriftsledelse og ansatte beskriver erfaringene med programmet.
  2. De ansatte opplevde økt medarbeidertilfredshet.
  3. Det oppnås varige resultater og de gode prosessene videreutvikles og drives videre etter 18 måneders intervallet.
  4. Målbare positive effekter på nøkkeltall og overbevisende respons fra kunder og eiere.

Erfaringer fra Produktionslyftets 18 måneders program oppsummeres slik i en rapport basert på egenevaluering gjennomført av Tilväxtverket: