Banner ProduktivitetsSpranget

ProduktivitetsSpranget - høyere produktivitet og større innovasjonskraft

Det er Lean Forum Norge som står bak Produktivitetsspranget, et utviklingsprogram for styrke og øke produktiviteten i små og mellomstore virksomheter.

I programmet, som varer i 18 måneder, gjennomføres coaching og workshops hos deltagerbedriften omtrent annenhver uke det første året, deretter ca. en gang i måneden.

Coaching

På noen av treffene vil det være to coacher fra Produktivitetsspranget med behovsstyrt tilstedeværelse for coach nr. 2. To personer fra deltagerbedriften tilbys et kurs som gir 7,5 studiepoeng. Det avholdes fem todagerskurs, og i tillegg gis det hjemmeoppgaver mellom hver kursdag. Alle deltagerbedrifter skal signere på en konsortieavtale. 

Utdanning

Kurs som gir 7,5 studiepoeng, og som handler om Lean-produksjon og fokuserer på prinsipper og teknikker som inngår i bedriftens styringssystem og prosesser. Dette henger nøye sammen med bedriftens virksomhetsstrategi.

Kurset gir en god forståelse for grunnleggende strategier og prinsipper innen Lean-produksjon. Det gir også en grunn til å fortsette studier på hvordan verdensledende selskaper som arbeider med Lean virksomhetsstrategi bedriver sitt daglige arbeid.

Les mer om ProduktivitetsSpranget