Norsk Industri

Innhold

Industrifagskolen for industriarbeidere

Industrifagskolen er et samarbeid mellom Norsk Industri, Fellesforbundet og Industri Energi der du som industriarbeider, permittert eller i jobb, kan få gratis kompetansepåfyll.

De beste kompetansemiljøene

Industrifagskolen gir deg tilgang til de beste kompetansemiljøene i Norge. Fagskolene har lang erfaring i å utdanne operatører til teknikere, men får gjennom Industrifagskolen også muligheten til å tilby kortere moduler. Tilbudene er laget på oppdrag av arbeidslivets parter, og partene er også med for å sikre relevansen i kursene. Dette trepartssamarbeidet, og kompetansetilbudet som springer ut av det, er en viktig del av Frontfagsoppgjøret der industrien vedtar sine lønnsoppgjør.

Partssamarbeid

For industrien er det viktig at utdanningstilbudene er relevante, det vil si at de svarer på dagens kompetansekrav. Partene er derfor med og "bestiller" utdanninger, og er videre med å fyller disse med innhold. Men tilbudene må også være fleksible og kunne kombineres med jobb og familieliv. Vi legger derfor stort sett opp til samlinger lokalt og/eller digitalt slik at man ikke må bruke lang tid og mye ressurser på reiser og opphold.

Mange fordeler

Det er flere fordeler med Industrifagskolen. For den enkelte vil formell kompetanse gi økt omstillingsevne og konkurransekraft i arbeidslivet. Tilsvarende gir kompetansepåfyllet både omstillingsevne og konkurransekraft for bedriften. Samarbeidet mellom industrien og fagskolene er også med på å heve relevansen i de ordinære utdanningstilbudene. Slik styrker vi sammen norsk industri og det norske trepartssamarbeidet.

Tilbud for permitterte i 2020

Norsk Industri, Byggenæringens Landsforening (BNL) og Fellesforbundet samarbeider med Kompetanse Norge for å sette i gang korte og relevante utdanningstilbud for alle som arbeider i disse næringene. Samarbeidet sikrer at kompetansetilbudene er relevante og har god kvalitet. Vi jobber for at ansatte og permitterte skal få muligheten til å heve sin kompetanse, både for å kunne håndtere omstillinger framover og for å få påfyll av kompetanse, mens næringene er satt under press på grun av koronakrisen. Mange tilbud starter allerede i juni og juli.

Du kan finne nye spennende og relevante kurs, eller endelig starte på opplæring som du lenge har tenkt på. Det er helt gratis. Dagpengemottakere vil ikke miste dagpengene og arbeidstakere kan kombinere opplæring med jobb.

Les også: Fagskolen Innlandet tilbyr korte utdanninger innen Industri 4.0. og LEAN

Sidene vil bli oppdatert fortløpende. Du finner informasjon og påmeldingsmulighet for hvert av tilbudene nedenfor.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!