Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Industrifagskolen for fagarbeidere

På Industrikonferansen 2019 lanserte vi Industrifagskolen, et helt nytt etter- og videreutdanningstilbud. Norsk Industri ønsker at medlemsbedriftene nå spiller inn sitt behov for etterutdanning gjennom Industrifagskolen.

Etter at partene spilte behovet for kortere moduler inn til Regjeringen, ble det i statsbudsjettet for 2019 bevilget 16 millioner kroner til en pilotordning for fagskolene. Det er bra. For det er ingen tvil om at et sterkere fokus på kompetanseheving, vil styrke konkurranseevnen til industrien og dermed sikre gode, langsiktige og meningsfylte arbeidsplasser for de ansatte. Den satsingen som nå dras i gang fra og med høsten 2019, bør styrkes for 2020.

Se hvilke tilbud som kommer høsten 2019 nederst på siden.

Ambisjonene videre
  • Vårt mål er at Industrifagskolen skal kunne ta imot minst 1000 studenter i 2020.
  • Ordningen der partene utvikler modulbasert etter- og videreutdanning må videre utvides til å inkludere universitet og høgskole.

Skal vi få til en slik vekst trenger vi to ting:

  • Bestilling på flere moduler
  • Styrket finansiering over statsbudsjettet 2020
Ønsker du undervisning lokalt?

Vi ønsker at medlemsbedriftene nå spiller inn sitt behov for etterutdanning gjennom Industrifagskolen. Det er tre alternativ til hvordan dette kan tilbys:

  • Fagskolen i piloten kan tilby modulene andre steder
  • Alternativt kan andre fagskoler tilby modulene
  • Det kan også utvikles nye moduler

Tilbud som kommer høsten 2019:

Industripartnere
Fagskole
Moduler som tilbys høst 2019

Prosessindustrien på Sørlandet v/Eyde-klyngen
Kontakt: Marianne Brandett, Eyde-klyngen

Fagskolen Sørlandet
Kontakt: Per Høyum

Bærekraft  og forbedringsarbeid

Datafangst og beslutningsstøtte i produksjonen 

Vard, verftsindustrien
Kontakt: Jan Thormodsæter, Mafoss

Fagskolen i Ålesund
Kontakt: Asbjørn I. Nesse

Maskinfag verft (generelle fag)

Leirvik, Wärtsila Norway, Advanctec, Kværner
Kontakt: Trond Haga, Kværner

Fagskolen Hordaland
Kontakt: Torill Marion Flatebø

Materialteknologi

Dokumentasjon og teknisk kommunikasjon

Prosjekt og produksjonsplanlegging

Produksjonsledelse

Teknisk engelsk

Kongsberg Gruppen, Kongsberg Automotive, GKN Aerospace, Technip FMC

Fagskolen Tinius Olsen
Kontakt: Jonny Kurt Pettersen

Industriell intelligens og autonome systemer

Agil produksjon

Reguleringstekniske systemer

Kongsberg Automotive, Bentler, Nammo, Mapei

Fagskolen Innlandet
Kontakt: Frank Jørgen Vangen

Industriell intelligens og autonome systemer

Agil produksjon

Reguleringstekniske systemer

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Åpnet Industrifagskolen på Kongsberg

9. september ble Industrifagskolen på Fagskolen Tinius Olsen på Kongsberg høytidelig åpnet. Tilbudet er kommet i stand på rekordtid takket være blant annet et godt trepartssamarbeid og engasjerte bedrifter.